Bu gün balaca fidanları Nicat və Təhminə ilə birgə muzeylərə üz tutmuş gənc filoloqlar- Emil və Xuraman Bayramlılar bizim də qonağımız oldular.
Ekspozisiyamızla tanış edilən ailə muzeyimizi çox bəyəndiklərini söyləyərək rəy kitabımıza da qeydlər etdilər.
Bizlərə də gözəl təsir bağışlayan və ünsiyyətdən zövq aldığımız bu gənc ailəyə xoşbəxtlik və körpə balalarının təlim-tərbiyəsində daha böyük uğurlar arzulayırıq!
Bayramlılar ailəsi qonağımız oldu

Bayramlılar ailəsi qonağımız oldu

Bayramlılar ailəsi qonağımız oldu

Bayramlılar ailəsi qonağımız oldu

Bayramlılar ailəsi qonağımız oldu