Bu gün muzeyimizdə olan Muxtarlı Elgün Azərbaycan Tibb Universitetinin I kursunda oxuduğunu və Nəriman Nərimanovla bağlı kurs işi hazırlamaq üçün materiallar topladığını söylədi. Ona ətraflı məlumat verən əməkdaşlarımız həmçinin ekspozisiyamızdan da müəyyən fotolar çəkməsi üçün şərait yaratdılar.