Muzeyə ailəvi baxış

Tamaşaçılarımız arasında ailəvi şəkildə gələnlərin sayının çoxalması muzeylərə artan marağın daha bir sübutudur.

Bu gün yenə bir ailə qonağımız oldu.
Muzeyə ailəvi baxış

Muzeyə ailəvi baxış