Nərimanov şəxsiyyətinə tələbə marağı

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında DİA-nın tələbələri Əsgərli Məhəmməd və Hüseynzadə İsa Nərimanov şəxsiyyətinə dərin maraq göstərdiklərini və buna görə də onun ev muzeyini ziyarətə gəldiklərini bildirdilər.

Onlar direktorumuz Kamilə Hüseynovanın verdiyi məlumatları diqqətlə dinləyib ekspozisiya ilə tanəş oldular.
Nərimanov şəxsiyyətinə tələbə marağı

Nərimanov şəxsiyyətinə tələbə marağı

Nərimanov şəxsiyyətinə tələbə marağı

Nərimanov şəxsiyyətinə tələbə marağı

Nərimanov şəxsiyyətinə tələbə marağı

Nərimanov şəxsiyyətinə tələbə marağı