Məkan axtarılır

Günün sonuna yaxın gələn ziyarətçilər ekspozisiya zallarımızla tanış olarkən onların otaqlara xüsusi diqqətlə baxdıqlarını müşayət etdik. Məlum oldu ki, onlar məşhur opera müğənnısı Hüseynqulu Sarabskinin nəticəsi, pianoçu, bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti İsfar Sarabskinin iştirakı ilə çəkiləcək klip üçün münasib məkan axtarırlar.
Məkan axtarılır

Məkan axtarılır