Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında DİA Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin I kurs tələbələri bu gün dərslərini muzeyimizə ziyarətlə başladılar. Akademiyanın dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Rəna Bayramovanın xahişilə böyük elmi işçi Rəna Qəhrəmanova tələbələri muzeyin ekspozisiyası ilə tanış etdi. Daha sonra “Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində” mövzusunda seminar keçirildi və tələbələrin çıxışları dinlənildi.

Sonda tələbələrə Nəriman Nərimanovun “Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair” əsəri hədiyyə edildi.
Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində

Seminar: Azərbaycan keçən əsrin 20-ci illərində