Kitabça. Azərbaycan İnqilab komitəsinin sədri N.Nərimanovun Azərbaycan Respublikası üzrə   səfəri. 30 sentyabr – 14 oktyabr 1920-ci ilİnventar N: 107
_____________________________________________
Adı: Kitabça. Azərbaycan İnqilab komitəsinin sədri N.Nərimanovun Azərbaycan Respublikası üzrə səfəri. 30 sentyabr – 14 oktyabr 1920-ci il
_____________________________________________
Ölçü: 21 ×15sm
_____________________________________________
Tarix: 1921-ci il
_____________________________________________
Müəllif:
_____________________________________________
Material: Kağız
_____________________________________________
Janr:
_____________________________________________
Növ: Çap materialları
_____________________________________________
İşləmə texnikası:
_____________________________________________
Region: Azərbaycan
_____________________________________________
Qorunub saxlanması Tam
_____________________________________________
Qeyd: