Kitabça. N.Nərimanovun Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası kəndlilərinə müraciətiİnventar N: 106
____________________________________________
Adı: Kitabça. N.Nərimanovun Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası kəndlilərinə müraciəti.
____________________________________________
Ölçü: 22,3 ×17,5sm
____________________________________________
Tarix: 1921-ci il
____________________________________________
Müəllif: N.Nərimanov
____________________________________________
Material: Kağız
____________________________________________
Janr:
____________________________________________
Növ: Çap materialları
____________________________________________
İşləmə texnikası:
____________________________________________
Region: Azərbaycan
____________________________________________
Qorunub saxlanması Tam
____________________________________________
Qeyd: