N.Nərimanova pulsuz gediş hüququ verən 34a №-li vəsiqəİnventar N: 101
___________________________________________
Adı: N.Nərimanova pulsuz gediş hüququ verən 34a №-li vəsiqə
___________________________________________
Ölçü: 12×8,5sm
___________________________________________
Tarix: 1923-cü il
___________________________________________
Müəllif:
___________________________________________
Material: Kağız
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ: Sənədlər
___________________________________________
İşləmə texnikası:
___________________________________________
Region: Rusiya
___________________________________________
Qorunub saxlanması Tam deyil
___________________________________________
Qeyd: